منظور از تقدیرنامه سه بعدی ابتدایی و پیش دبستان چیست؟

در واقع منظور از تقدیرنامه های ابتدایی و پیش دبستان به صورت سه بعدی طرح روی آن میباشد که برجسته است و جذابیت بالایی را برای کودکان ایجاد میکند که به باز کردن پایان نامه ابتدایی و یا پیش دبستانی خود محو تماشای آن می شوند

https://pk2.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-1000x1000.jpg

نمونه ای از پایان نامه ها و تقدیرنامه های سه بعدی را در لینک زیر می توانید ببینید

خرید تقدیرنامه سه بعدی

New title

قبلی
فروش جوایز مدارس
بعد
اصلا چرا پوشه کار ابتدایی لازم است ؟

پست های مرتبط

نظرتان را بنویسید