پوشه-کار-ابتدایی-توصیفی

چرا پوشه کار؟

پوشه کار ارزشیابی توصیفی دانش آموزان     پوشه کاردرارزشیابی توصیفی دانش آموزان ، کار نمایی از عملکرد فراگیران در جریان یاددهی – یادگیری هدفمند ، میزان تلاش ، پیشرفت و موفقیت آنان را با تصاویر گوناگون درمسیر ر...

ادامه مطلب

پوشه-کار-ابتدایی

پوشه کار توصیفی ابتدایی

پوشه کار توصیفی ابزاریست برای هرچه بهتر شدن ارتباط بین کودک نازنین شما و معلم جهت بهره برداری از فعالیت های وی در طول دوران تحصیل در مدرسه پوشه کار توصیفی میتواند گزارش کاری از کودک شما در مدرسه و کلاس درس داشته با...

ادامه مطلب