نوشته شده در

پوشه کار چه فوایدی دارد ؟

به دانش آموز امکان می دهد

تا اشتباه خود را بشناسد و اصلاح نماید ، توان ریسک کردن ، نهراسیدن از اشتباه ،  جرات پذیرش اشتباهو اصلاح آن را به وی می دهد .

به این ترتیب

دانش آموزان در فرآیند آموزش خود سهیم می شوند، فرصت می دهد تا بین آموخته های قبلی و جدید خود ارتباط برقرار کند.

و مهارت خود ارزیابی که از بنیادی ترین اصل از اصول تعلیم و تربیت است را در فراگیران تقویت نماید.

امکان می دهد

تا از طریق ارایه پوشه کار میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد.

امکان می دهد

تا با مرور پوشه کارهای خود در سال های متوالی ، قابلیت خود را شناسایی و آگاهانه برای آینده تحصیلی و شغلی خود تصمیم گیری نماید.

امکان می دهد تا غیر مستقیم در فرایند یادگیری مفاهیم درسی خود سهیم گردد.

نوشته شده در

اهداف پوشه کار در ارزشیابی توصیفی

اهداف پوشه کار در ارزشیابی توصیفی

  • اصلاح بهبود و ارتقای فرایند یاد دهی – یادگیری در کلاس ، مدرسه ، مراکز مکمل مدرسه و خارج از آن و به ویژه از طریق تعامل موثر و سازنده بین معلم و دانش آموز
  • شناسانی و پرورش استعداد ها ، توانایی و علایق دانش آموزان با تکیه بر استعداد های برتر هر یک از آنان
  • توجه و کمک به رشد متعادل و همه جانبه شخصیت دانش آموزان
  • آگاه ساختن دانش آموزان و اولیای وی از فرآیند پیشرفت تحصیلی – تربیتی و جلب مشارکت آنان در بهبود عملکرد فرزندشان تا در جریان روند آموزش فرزندشان قرار گیرند ، نقاط قوت و ضعف اورا بشناسد و نقش مثبت و سازنده وفعالی در هدایت تحصیلی اوداشته باشند
  • تصمیم گیری در مورد ارتقای دانش آموزان به پایه بالاتر با حصول اطمینان از میزان اهداف آموزشی – تربیتی در چارچوب مقررات مربوطه

پوشه کار


به معلم کمک می کند با مرور کارنمای دانش آموز ، قابلیت های وی را به درستی شناسایی و با توجه به مبانی هوش های چند گانه برای آموزش وی برنامه ریزی نموده

و با اطمینان بیشتر و بر اساس دلایل مستند در مورد او قضاوت کند.

کمک می کند تا از طریق پوشه کار ضمن ایجاد فرصت مناسب برای آفریندگی و زایش تفکرات جدید در فراگیران ، یادگیری مشارکتی را در آنها تقویت نماید.

کمک می کند تا با توجه به فعالیت های مستمر دانش آموزان

ضمن آشکار کردن استعداد ها و توانایی های منحصر به فرد هر یک از آنها، امکان تولید دانش ، نوآوری و خلاقیت را فراهم گرداند.

کمک می کند تا از طریق پوشه کار ، هویت فردی دانش آموز را مورد توجه قرار دهد.کمک می کند تا شخصیت علمی و پژوهشی شاگردان را پویا ساخته و در آنها حس اعتماد به نفس و خودباوری را شکوفا سازد.

نوشته شده در

پوشه کار چیست ؟

پوشه کار ابتدایی

 

 

  1. ارایه بهترین کارها (فرآورده­ها)

 مجموعه­ای از بهترین کارهای انجام شده یا فرآورده­های نهایی یادگیرنـده که سـنجش فراگیر بر اساس آن توانایی­ها انجام می­گیرد. مانند کارپوشه هنر، نوشتن،کارپوشه ریاضی.

  1. نشان دادن رشد تحصیلی یادگیرنده (فرآیندها)

برای نشان دادن رشد تحصیلی و پیشرفت یادگیری دانش­آموز مورد استفاده قرار می­گیرد و تنها بر تولید نهایی تاکید نمی­کند. مـدارک مربـوط به پیشرفت دانش­آموز مرحله به مرحله درپوشه کار او گذاشته می­شود تا و بـرای هدایت یادگـیری و تفکر جدید مورد استفاده قرار گیرد. مانند پیش نویس اولیه یک انشا، مراحل تفکر، چگونگی بازبینی و اصلاح آن.

چگونگی استفاده از پوشه کار

شما می­توانید با توجـه به هدف خود از سنجش پرونده­ای یکی از این شیوه­ها را انتخاب نمایید. 

– برای هر موضوع درسی یک پوشه مجزا تهیه کنید.

– برای تمام موضوعات درسی یک پوشه واحد تهیه کنید.

– پوشه را به صورت انفرادی یا گروهی یا ترکیب این دو (هم انفرادی هم گروهی) تهیه کنید.

– پوشه کار را به دو صورت اصلی (رسمی) و فرعی (غیر رسمی) می­توانید تهیه کنید.

– نگهـداری پوشـه کـار در مدرسه توسط معلم یا توسط دانش­آموز صورت می­گیرد.

– ارزیابی توسط معلم، دانش­آموز یا با مشارکت همدیگر انجام می­گیرد.

– پوشـه­ کار جـهت گـزارش به اولیا در جلسات اولیا و مربیان استفاده می­شود.

ساماندهی پوشه کار

ö شکل ظاهری پوشه کار توسط دانش­آموزان با مشارکت همدیگر، معلم و یا والدین تعیین می­گردد.

ö شکل ظاهـری پوشه کار می­تواند به صورت یک پوشه با فایل­های مجزا (کاور A4) باشد.

ö هر پوشه فهرست محتوایی داشته باشد و محتویات بر اساس این فهرست ردیف­بندی شود.

ö محتویات پوشه در فهرست با ذکر تاریخ و موضوع مشخص می­شود  در صورتی که نمونه انتخابی نمی­تواند در پوشه نگهداری شود نتیجه ارزیابی در مقابل مشخصات اثر در فهرست محتوا ثبت می­گردد این نوع نمونه­ها را می­توان در نمایشگاه یا تابلوهای موجود در کلاس یا مدرسه جا داد.

 شیوه های انتخاب محتوا

با شیوه­های مختلف می­توانید مرحله انتخاب محتوا را انجام دهید.

ì کارهای تکمیل شده یا نیمه تمام با ذکر تاریخ یا هر دو

ì انتخاب توسط معلم یا انتخاب توسط دانش­آموز یا با مشارکت هر دو (موقـع انتخاب نمونه توسط دانش­آموز از وی خواسته می­شود تا علت انتخاب، تاریخ اجرای کار را در گوشه­ای ثبت نماید).

ì در گروه با نظر اعضای گروه و با راهنمایی معلم صورت گیرد.

محتوای پوشه کار

¡ تکالیف انفرادی مدرسه، تکالیف گروهی و خودآزمایی­ها و مسایل 

¡ گزارش علمـی، یادداشـت­های کلاسی یا خارج ازکلاس دانش­آموزی

¡ پروژه­های گروهی خارج از مدرسه و گزارش مصاحبه­ها

¡ ثبت پرسـش­ها و اظـهار نظرها در رفتارهای قابل توجه دانش­آموز

¡ یادداشت­ها، فهرست­های ارزشیابی معلم از دانش­آموزان یا گروه­های دانش­آموزی (چک لیست­ها)

¡ خلاصه­ی داستان، فیلم، بازدید و نمونه کارهای هنری حاصل از کارهای پروژه­ای

¡ دلایل حاکی از کاربرد آموخته­ها در زندگی روزمره

¡ کارهای ابتدایی از طراحی تحقیق تا مواردی که حاصل تحقیق را  به صورت فرآیندی نشان می­دهند.

 

جهت خرید پوشه کار اینجا کلیک کنید

 

شیوه ارزیابی  پوشه کار

شما باید تصمیم بگیرید که چه روشی را برای ارزشیابی از پوشه به کار خواهید گرفت.

 —از پوشه به عنوان ابزاری برای راهنمایی والدین دانش­آموز در مشاهده­ی رشد و پیشرفت تحصیلی استفاده کنید.

— به هرجزیی که در پوشه قرارداده می­شود نمره یا امتیاز داده می­شود. 

— یک نمره به کل پوشه داده می­شود. این نمره بر اساس معیارهایی که از پیش توسط معلم و دانش­آموز تعیین شده است خواهد بود.

— با ارایه بازخورد توصیفی به هر یک از فعالیت­ها، عملکردها، تکالیف و… از پوشه کار به عنوان ابزاری جهت اصلاح عملکرد و ارتقای کیـفیت و بهبـود امر یادگیری دانش­آموزان استفاده می­شود.

 

ارزیابی پوشه کار

ارزیابی بر اسـاس پوشـه­ی کـار به معلم این آرامش خاطر را می­دهد که هر زمان که در قضـاوت دچـار شک وتردید شود می­تواند با مراجعه به پوشه در مورد قضاوتی که می­کند اطمینان حاصل کند برای ارزیابی پوشه کار باید ملاک­ها و معیارهای مشخصی را در نظر بگیرد و بر اساس این معیارها ارزشیابی را انجام داده و بازخوردهای لازم را جهت بهبود کار دانش­آموز ارایه دهد.

 درمورد ملاک­های زیر تأمل کنید هرمعیاری که از قلم افتاده شما اضافه نمایید.

1) دقت در کار                              2) نظم در کار و نظافت ظاهری   

3) خلاقیت و نوآوری             4) حوصله، صبر و پشت­کار

5) کاربرد آموخته­ها              6)کنجکاوی و پرسش­گری

7) شواهدی حاکی از پیشرفت دانش­آموز

8) توانایی برقراری ارتباط                 9) توانایی حل مسئله  

10) توانایی طرح مسئله                 11) توانایی کار گروهی

ملاک یا معیار چیست: در بحث ارزشیابی  وسنجش عملکرد فراگیران ملاک و معیار در واقع شامل جنبه­ها و ابعادی از عملکرد فراگیران می­باشد که یادگیری این جنبه­ها و آموختن این محورهای عملکردی از نظر اهداف یادگیری آموزش دارای اهمیّت می­باشد و ملاک مشخص می­کند که چه چیزی دارای اهمیّت است.

جهت خرید پوشه کار اینجا کلیک کنید

مراحل کار ارزیابی بعداز تعیین ملاک ارزیابی

الف) ارایه تعریف مشخص: برای هریک از ملاک­ها یا معیارهای خود باید تعریـف معین و مشخصی در نـظر داشته باشید ملاک­های شما باید شفاف و دقیقاًً مشخص باشد.

ب) مشخص کردن روش ارزیابی: از جمله روش­های ارزیابی پوشه کار استفـاده از فهرسـت وارسی و مقیاس درجه­بندی می­باشد. این روش­ها به شما کمک می­کند تا مشخص نمایید که دانش­آموز در چه سطحی توانسته از عهده­ی انجام تکالیف یا پروژه­ی محوله برآید یا میزان آگاهی او در باره یک مفهوم چه اندازه است یا این که عملکردهای مورد انتظار در رفتار و عملکرد او وجود دارد یا نه (روش­های سنجش مشاهده­ای).

  ج) مشخص کردن نشانگرهای هر ملاک: نشانگرها، عملکردهای مورد انتظار شما از دانش­آموزان می­باشد. ما براساس ملاک­ها و نشانگرهای تعیین شده، شواهد موجود در پوشه کاردانش­آموزان را بررسی و مورد قضاوت قرار می­دهیم. در این مرحله مشخص می­شود که دانش­آموز در چه سطحی قراردارد. شما باید عملکرد مورد نظر در هر یک از سطوح مقیاس را به طور واضح و قابل مشاهده تعریف کنید تا بتوانید میزان تحقق آن را در عملکرد دانش­آموز تعیین نمایید.


چه چیزهایی را باید در پوشه نگهداری کرد:

1- تکالیف انفرادی مدرسه

2- برگه امتحانی

3- تکالیف گروهی مدرسه     

4- گزارش های علمی

5- یادداشت های کلاسی یا خارج کلاسی دانش آموز

جهت خرید پوشه کار اینجا کلیک کنید

6- ثبت پرسش ها و اظهارنظرها در رفتارهای قابل توجه

7- گزارش مصاحبه ای فراگیر با افراد مختلف 

8- خلاصه داتسان یا فیلم یا بازدید

9- نمونه کارهای هنری و…

سعی شود کارهای ناتمام با ذکر تاریخ در پوشه گذاشته شود و کارهای تکمیل شده در پوشه نگهداری شود.

بهترین کار هر دانش آموز در پوشه گذاشته شود. معلم و دانش آموز در انتخاب مواردی که در پوشه گذاشته شود با یکدیگر مشورت کنند.

معیارهایی برای ارزشیابی پوشه ای:

برای آنکه بتوان یک پوشه کار را ارزیابی کرد باید معیارهایی داشت که می توان به مواردزیر اشاره کرد.

1- دقت در کار

2- نظم کار و نظافت ظاهری

3- خلاقیّت و نوآوری

4- کنجکاوی و پرسش گری

5- پشتکار و صبر و حوصله 

6- کاربرد آموخته ها 

7- تصحیح اشتباهات

8- توانایی استفاده از ابزار

9- توانایی برقراری ارتباط

10- توانایی حل مسئله

11- توانایی طرح مسئله

12- توانایی کار گروهی و….

از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم:

1- به دانش آموز امکان داده میشود پوشه ی خود را با معلم مرور کند و مواردی را که می تواند اصلاح کند بگوید.

2- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با دانش آموز دیگر مرور کند

3- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با گروه خود مرور کند.

4- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با والدین مرور کند.

5-به معلم این امکان را می دهد که پوشه فراگیران را مرور کند و مواردی که  به کمک  نیاز دارند تعیین کند.

6- به دانش آموزان امکان می دهد که از کارهای خود نمایشگاهی ترتیب دهند.

جهت خرید پوشه کار اینجا کلیک کنید